Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar.

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden

och kallas ofta för "halkbanan".

 

Båda delarna av riskutbildningen måste vara genomförda och godkända innan teoriprovet genomförs.


Riskutbildningarna är giltiga i fem år.

 

 

Riskutbildning del 1 "Riskettan"

Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Under utbildningen ska du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
För att bli godkänd på kursen krävs att du är aktiv och deltar i diskussionerna samt är närvarande under hela kurstiden. 

Det är viktigt att den som behöver en tolk för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen ordnar en sådan själv. Trafikskolan tillhandahåller inte tolk.

Tolken betalar naturligtvis ingen avgift.

Kurserna hålls på trafikskolan.

16 platser vid varje kurstillfälle.

Föranmälan krävs!
OBS! ID-kontroll kommer att ske 30 min före kursstart.

Medtag giltig legitimation.
Kursavgift: 1050kr

Riskutbildning del 1 bokar du själv på trafikskolan under utbildningstiden.

Riskutbildning del 2 "Halkbanan"

Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag.

Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Del 2 genomförs på trafikövningsplatsen i Grums.
Trafikskolan åker till Grums varannan måndag, jämna veckor.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2.
Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer.

Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Det är viktigt att den som behöver en tolk för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen ordnar en sådan själv. Trafikskolan tillhandahåller inte tolk eller skjuts för tolken till halkbanan.         Tolken betalar naturligtvis ingen avgift.

Halkbana inkl en körlektion kostar 3200 kr och betalas samma dag innan avfärd mot Grums.

Riskutbildning del 2 bokas av din trafiklärare när du är redo.

                                                           

 

Hört från kund

Jag har mer koll nu om vad det finns för risker, kommer ta del av detta i framtiden eftersom det är livsviktigt.

Denna kurs var klart värd

800 :- och 3.5 timmar!

 

 

 

 

 

Trafikövningsplatsen ligger i Grums.
Trafikövningsplatsen ligger i Grums.