• Dags att köra upp!

Bra att veta inför provdagen!

Medtag giltig legitimation!


Uppkörningen startar på parkeringen vid Helmia Bil AB i Filipstad. 

Uppkörningen tar ca 30-45 minuter och innehåller en rad olika moment på landsväg och i tätort.

Det hela inleds med en säkerhetskontroll där du självständigt går igenom delar av bilen, t.ex. kontrollerar bromsar, olja, ljudsignal, bilens varningssystem etc.

Under uppkörningen görs stickprover av de olika momenten som ingår i utbildningsplanen t ex starta i lutning, parkera, vända och backa.

Trafikinspektören meddelar dig vart du ska köra och vad du ska utföra.

Trafikinspektören gör en helhetsbedömning av din körning och resultatet ges direkt efter avklarat prov. 

Om du har ett godkänt teoriprov och körningen blir godkänd har du ditt efterlängtade körkort!

Om du skulle få ett underkänt körprov har du 4 (corona förlängt till 6 månader) på dig att avlägga ett nytt körprov.

Detsamma gäller teoriprovet.

Läs mer om sammanhållet prov här

Lyckan är stor när man får det efterlängtade körkortet!